KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W STALOWEJ WOLI
  » Strona Główna » Podstawy prawne »

Podstawowe akty prawne

Teksty w formie elektronicznej (format PDF, do otwarcia wymagany zainstalowany program Acrobat Reader ).


USTAWA O PSP z dnia 24 sierpnia 1991 r.
 


USTAWA
Z DNIA 24 SIERPNIA 1991 R
O PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

    

USTAWA O OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ z dnia 24 sierpnia 1991 r.
 


USTAWA
Z DNIA 24 SIERPNIA 1991 R.
O OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ

    

USTAWA KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO z dnia 14 czerwca 1960 r.
 


USTAWA
Z DNIA 14 CZERWCA 1960 R.
KODEKS POSTEPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO.

    

ROZPORZADZNIE MSWiA z dnia 20 marca 2009 r.
 


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Z DNIA 20 MARCA 2009 R.
W SPRAWIE STANOWISK SŁUZBOWYCH W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ.

    

ROZPORZĄDZENIE MSWiA z dnia 27 lutego 2008 r.
 


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 27 lutego 2008 r.
w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej

    

ROZPORZĄDZENIE MPiPS z dnia 19 grudnia 2002 r.
 


ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Z DNIA 19 GRUDNIA 2006 R.
W SPRAWIE WYSOKOŚCI ORAZ WARUNKÓW USTALANIA NALEŻNOŚCI PRZYSŁUGUJĄCYCH PRACOWNIKOWI ZATRUDNIONEMU W PAŃSTWOWEJ LUB SAMORZADOWEJ JEDNOSTCE SFERY BUDŻETOWEJ Z TYTUŁU PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ NA OBSZARZE KRAJU.

    

ROZPORZĄDZENIE MSWiA z dnia 26 lipca 2006 r.
 


ROZPORZĄDZNIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Z DNIA 26 LIPCA 2006 R.
W SPRAWIE RAMOWEJ ORGANIZACJI KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ I POWIATOWEJ (MIEJSKIEJ) PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ.

    

ROZPORZĄDZENIE MSWiA z dnia 27 lutego 2008 r.
 


ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Z DNIA 27 LUTEGO 2008 R.
W SPRAWIE UPOSAŻNIENIA STRAŻAKÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

    

ROZPORZADZENIE MSWiA z dnia 27 pażdziernika 2005 r.
 


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2005 r.
W SPRAWIE ZAKRESU, TRYBU I CZĘSTOTLIWOŚCI PRZEPROWADZANIA
OKRESOWYCH PROFILAKTYCZNYCH BADAŃ LEKARSKICH
ORAZ OKRESOWEJ OCENY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ STRAŻAKÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ.

    


Copyright KP PSP w Stalowej Woli

Realizacja i hosting: t-p.pl